Çevre, Kitap

Çevresel Göstergeler 2008

T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Envanteri Dairesi Başkanlığı tarafından yeni yayınlanan bir rapor olan Çevresel Göstergeler 2008 Çevresel Göstergeler 2008 (Yeni adres) [PDF], ülkemizde doğal kaynaklar ve çevresel altyapı hizmetleri ile ilgili mevcut durumu ortaya koyuyor ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine dayalı olarak belirlenen değerlendirme ve göstergeleri içeriyor.

Geçtiğimiz birkaç on yıl içinde çevresel altyapı hizmetlerindeki gelişmeleri ortaya koyan rapor, aynı zamanda altyapı hizmetleri konusunda üzerinde durulması gereken konularla ilgili de bilgiler veriyor.

Raporda iklim değişimi ile ilgili dikkat çekici bir gösterge 100 yıllık periyotta ortalama sıcaklık artışı. 1941-2007 yılları arasında dünyada ortalama sıcaklık artışı 0,83°C/100 yıl iken Türkiye’de bu rakam 0,64°C/100 yıl olarak gerçekleşmiş.