Çevre, Kitap

Çevresel Göstergeler 2008

T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Envanteri Dairesi Başkanlığı tarafından yeni yayınlanan bir rapor olan Çevresel Göstergeler 2008 Çevresel Göstergeler 2008 (Yeni adres) [PDF], ülkemizde doğal kaynaklar ve çevresel altyapı hizmetleri ile ilgili mevcut durumu ortaya koyuyor ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine dayalı olarak belirlenen değerlendirme ve göstergeleri içeriyor.

Geçtiğimiz birkaç on yıl içinde çevresel altyapı hizmetlerindeki gelişmeleri ortaya koyan rapor, aynı zamanda altyapı hizmetleri konusunda üzerinde durulması gereken konularla ilgili de bilgiler veriyor.

Raporda iklim değişimi ile ilgili dikkat çekici bir gösterge 100 yıllık periyotta ortalama sıcaklık artışı. 1941-2007 yılları arasında dünyada ortalama sıcaklık artışı 0,83°C/100 yıl iken Türkiye’de bu rakam 0,64°C/100 yıl olarak gerçekleşmiş.

Çevre, Katı Atık Yönetimi

GEO’dan Dikkat Çekici Bir Başlık: «Yoksulun Geri Kazanımı»

GEO Dergisi bu ayki (Ekim 2008) sayısında dikkat çekici bir konuya değinmiş.

Dergide “Gözden Kaçanlar“ bölümünde yer alan yazı şöyle:

«Sanayileşme öncesi çöpler, genellikle insan ve hayvan dışkısı, yemek artıkları, çömlek ve cam kırıklarından ibaretti. Salt emtianın azlığından ötürü bile “kullan-at” anlayışı söz konusu olamazdı. Temel gereksinimlerin dışına taşan lüks tüketim ürünlerinin yaygınlaşması zaman aldı. Bir buçuk asır önce ortalama bir hane, 150 kadar araç gereçle idare edebiliyordu. Oysa bugün artık sanayi ülkelerindeki evlerde raptiyeden telsiz telefonuna, plastik çataldan yoğurt makinasına yaklaşık 20.000 farklı ürün kullanılıyor. Üstelik tüm bu araç gereçler savurganca, sıkı sıkıya ambalajlanarak evlere giriyor. Günün brinde hepsi teker teker çöpü boyluyor. Bütün bu atıkların kalıcı olarak imha edilmesi için gerek ekolojik gerekse ekonomik olarak cazip bir yöntem henüz geliştirilebilmiş değil. Öte yandan Çin gibi yoksul ülkelerde, çöpün yeniden değerlendirilmesi bazıları için hayatta kalmanın anahtarı. Yüksek randımanlı, son derece organize ve kayıt dışı bir dünya.»

Konu çok kısa ve çarpıcı biçimde gözler önüne seriliyor. Yazıda yer alan fotoğraf ise olayı çok daha net ortaya koyuyor. Ancak burada üzerinde durulacak birkaç nokta da var tabii ki.

İlki “çöplerin imhası” konusu. İmha, TDK sözlüğünde yer alan karşılığı ile yok etme anlamı taşıyor. Oysa bilimsel ve evrensel bir gerçek varki; “hiçbir şey yoktan var edilemez ve varolan hiçbir şey ise tamamen yok edilemez”. Burada konu işlenirken bu tabir biraz hatalı olarak kullanılmış. İmha yerine – konunun uzmanlarının da tam olarak beğendiği bir kelime olmamakla birlikte – bertaraf kelimesinin kullanımı daha doğru. Bertaraf kelimesi uzaklaştırma anlamı taşıyor.

İkinci konu ise, çöplerin bertaraf edilmesi için gerekli yöntemin ekolojik bir yöntem olarak ifade edilmesi. Oysa ki, kentsel katı atıkların (çöplerin) yönetimi (toplanması, taşınması, işlenmesi ve depolanması) tamamen çevre mühendisliğinin konusu olup burada uygulanacak yöntem ise çevresel bir yöntemdir.