Gündem, Türkiye

Avrupa Komisyonu 2009 Türkiye İlerleme Raporu

ab_tr

Avrupa Komisyonu 14 Ekim 2009’da 2009 Türkiye İlerleme Raporu’nu yayınladı. Komisyon’un Türkiye için hazırladığı ilerleme raporlarını farklı açılardan değerlendirebiliriz: (i) Bu raporlar 21 yy.’da Türkiye’ye yönlendirilen kapitülasyonlardır ya da (ii) Bu raporlar Türkiye’nin ilerlemesi ve gelişmiş bir ülke olması yolunda atması gereken adımlar konusunda bize ışık tutmaktadır.

Hangi açıdan bakarsak bakalım her konuda olduğu gibi bu konuda da doğru bir değerlendirme yapmak yada bu raporları doğru eleştirmek için öncelikle bu raporlarda neler yer aldığını bilmemiz gerekiyor.

Peki bu raporun tam metnine ve raporda yer alan önemli başlıklara ve değerlendirmeye nereden ulaşabiliriz?

Okumaya devam et “Avrupa Komisyonu 2009 Türkiye İlerleme Raporu”

Çevre

İl Çevre Durum Raporları

T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü Çevre Envanteri Dairesi Başkanlığı tarafından 2003 yılından beri yayınlanan İl Çevre Durum Raporları, kentsel yerleşimlerde çevre sorunları ve çevre yönetimi ile ilgili mevcut durumu ortaya koyan en önemli kaynak niteliğinde.

Ülkemizde çevre değerlerinin halihazır durumunun nicelik ve niteliklerinin tespit edilmesi için gereken bilgi, belge ve her türlü verilerin toplanması, sınıflandırılması, anlamlandırılması (metin, tablo,liste, şekil, şema, grafik, harita, resim vb.) ve kullanıcılara sunulması amacıyla başlatılan Çevre Envanteri çalışmalarının bir çıktısı olan İl Çevre Durum Raporları her yıl yeniden düzenlenerek kentlerimizde çevre yönetimi konusunda kaydedilen ilerlemelerin tespiti açısında da önemli bir kaynaktır.

Bu raporlara T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı‘nın İl Çevre Durum Raporları sayfasından ulaşılabilir.

Raporlarda yer alan konu başlıkları ise şunlar:

 • Coğrafi kapsam
 • Doğal kaynaklar
 • Hava (atmosfer ve iklim)
 • Su
 • Toprak ve arazi kullanımı
 • Flora-fauna ve hassas yöreler
 • Turizm
 • Tarım ve hayvancılık
 • Madencilik
 • Enerji
 • Sanayi ve teknoloji
 • Altyapı, ulaşım  ve haberleşme
 • Yerleşim alanları ve nüfus
 • Atıklar
 • Gürültü ve titreşim
 • Afetler
 • Sağlık ve çevre
 • Çevre eğitimi
 • Çevre yönetimi ve planlama