Çevre, Gündem, Tüketici, İzmir

İzmir’de 2012 Yılı Su Zammı ve Su Fiyatlandırma Politikası Üzerine

İZSU, İzmir’de su birim fiyatlarını (su tarifesini) yeniden yapılandırdığını dün duyurdu. Buna göre İzmir’de konutlar için su birim fiyatları %25‘e varan oranlarda arttı.

Zam oranının yüksek olduğu konusunda gelen tepkiler üzerine İZSU web sitesinde konu ile ilgili bir açıklama yayınladı. İZSU, bu yazıda, su birim fiyatındaki artışın nedenlerini sıraladı ve artış oranının gerçekte maliyetler bazında %7 olduğunu bildirdi.

Bu yazıda su birim fiyatlarındaki bu artışı ve İZSU’nun su fiyatlandırma politikası hakkında yorumlarımı okuyabilirsiniz.

Okumaya devam et “İzmir’de 2012 Yılı Su Zammı ve Su Fiyatlandırma Politikası Üzerine”

Çevre, İzmir

İzmir’de Barajlardaki Aktif Su Miktarları

Bildiğiniz gibi özellikle 2008 yılı İzmir su kaynakları açısından en kritik yıllardan biri olmuş ve İzmir’e yaz aylarının önemli bir kısmında sadece yeraltı suyu kaynaklarından su verilmişti.

Aşağıdaki fotoğraflar 2008 yılı yaz aylarında özellikle İzmir’in ana su kaynağı durumundaki Tahtalı Baraj Gölü’ndeki durumu çok net yansıtıyor.

Bu yıl yağışlar geçen yıla göre daha fazla olduğu için barajlarımızdaki su miktarları ve doluluk oranları daha yüksek. Barajlarımızdaki su derinliklerine ve aktif doluluk oranlarına İZSU web sitesindeki Barajlar Sayfası’ndan ulaşabilirsiniz…

Çevre, Gündem, İzmir

İzmir’in İçme Suyundaki Arsenik Değerleri Güncel Olarak İZSU Web Sitesinde

İZSU 2009 Yerel Seçimleri önceci büyük patırtı koparılan arsenik konusunda gerekli adımları attı; arsenik arıtma tesisleri devreye alındı. Şimdi tüm kentte arsenik değerleri Sağlık Bakanlığı’nca çıkarılan (!) İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik’te yer alan standart olan 10 mikro-gr/L’nin altında. İzmir’in içme ve kullanma suyu şebekesinde şehre dağıtılan sudaki güncel arsenik değerlerine İZSU’nun Arsenik Değerleri sayfasından ulaşılabiliyor.

Çevre, Kitap

Çevresel Göstergeler 2008

T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Envanteri Dairesi Başkanlığı tarafından yeni yayınlanan bir rapor olan Çevresel Göstergeler 2008 Çevresel Göstergeler 2008 (Yeni adres) [PDF], ülkemizde doğal kaynaklar ve çevresel altyapı hizmetleri ile ilgili mevcut durumu ortaya koyuyor ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine dayalı olarak belirlenen değerlendirme ve göstergeleri içeriyor.

Geçtiğimiz birkaç on yıl içinde çevresel altyapı hizmetlerindeki gelişmeleri ortaya koyan rapor, aynı zamanda altyapı hizmetleri konusunda üzerinde durulması gereken konularla ilgili de bilgiler veriyor.

Raporda iklim değişimi ile ilgili dikkat çekici bir gösterge 100 yıllık periyotta ortalama sıcaklık artışı. 1941-2007 yılları arasında dünyada ortalama sıcaklık artışı 0,83°C/100 yıl iken Türkiye’de bu rakam 0,64°C/100 yıl olarak gerçekleşmiş.