Çevre, Gündem

About.com ‘Çevre’ Sayfasında Öne Çıkan Başlıklar

cevre

About.com bir arama motoru olmanın ötesinde belli konularda temel bilgileri ve güncel notları ve eğilimleri bir araya getirdiği özel sayfaları ile dikkat çekiyor. Bir çevre mühendisi olarak en çok beğenimi kazanan sayfa ise http://environment.about.com/ adresinde yayınlanan çevre sayfası.

Küresel birer sorun haline gelen pekçok çevre sorunu hakkında önemli sorulara cevap bulabileceğimiz sitede göze çarpan başlıklar şunlar:

Okumaya devam et “About.com ‘Çevre’ Sayfasında Öne Çıkan Başlıklar”

Çevre, Gündem

Avrupa’da Orman Yangınlarının Güncel Durumu

  

Yaz aylarının gelmesiyle orman yangınları tekrar ciddi boyutlarda zarar vermeye başladı ormanlarımıza. Tabii sorun sadece ülkemizle sınırlı değil. Avrupa Çevre Ajansı‘nın web sitesinde de orman yangınları için özel bir bölüm ayrılmış. Bu yazıda altı çizilen noktalar ve verilen rakam ve istatistikler oldukça ilginç. Son 4 gün içinde İspanya, Fransa, İtalya ve Yunanistan’daki orman yangınlarında yaklaşık 50 000 ha orman alanı yok olmuş. Avrupa’daki orman alanlarına en büyük zararı veren orman yanıgnları ile ortalama olarak her yıl 500 000 ha ormanlık alan yok olmaktaymış. Bunun % 95’i ise ne yazık ki Akdeniz bölgesinde yer alıyor.

Bu kapsamda oluşturulan Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi (The European Forest Fire Information System (EFFIS)) web sitesinde Avrupa’daki yangın riskleri ve orman yangınları kaynaklı oluşan zararların mevcut durumunu ve son 7 gün, 30 gün ve tüm sezonda meydana gelen yangın vakalarının konumları bu sayfada izlenebiliyor.

Çevre, Kitap

Çevresel Göstergeler 2008

T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Envanteri Dairesi Başkanlığı tarafından yeni yayınlanan bir rapor olan Çevresel Göstergeler 2008 Çevresel Göstergeler 2008 (Yeni adres) [PDF], ülkemizde doğal kaynaklar ve çevresel altyapı hizmetleri ile ilgili mevcut durumu ortaya koyuyor ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine dayalı olarak belirlenen değerlendirme ve göstergeleri içeriyor.

Geçtiğimiz birkaç on yıl içinde çevresel altyapı hizmetlerindeki gelişmeleri ortaya koyan rapor, aynı zamanda altyapı hizmetleri konusunda üzerinde durulması gereken konularla ilgili de bilgiler veriyor.

Raporda iklim değişimi ile ilgili dikkat çekici bir gösterge 100 yıllık periyotta ortalama sıcaklık artışı. 1941-2007 yılları arasında dünyada ortalama sıcaklık artışı 0,83°C/100 yıl iken Türkiye’de bu rakam 0,64°C/100 yıl olarak gerçekleşmiş.

Çevre

İl Çevre Durum Raporları

T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü Çevre Envanteri Dairesi Başkanlığı tarafından 2003 yılından beri yayınlanan İl Çevre Durum Raporları, kentsel yerleşimlerde çevre sorunları ve çevre yönetimi ile ilgili mevcut durumu ortaya koyan en önemli kaynak niteliğinde.

Ülkemizde çevre değerlerinin halihazır durumunun nicelik ve niteliklerinin tespit edilmesi için gereken bilgi, belge ve her türlü verilerin toplanması, sınıflandırılması, anlamlandırılması (metin, tablo,liste, şekil, şema, grafik, harita, resim vb.) ve kullanıcılara sunulması amacıyla başlatılan Çevre Envanteri çalışmalarının bir çıktısı olan İl Çevre Durum Raporları her yıl yeniden düzenlenerek kentlerimizde çevre yönetimi konusunda kaydedilen ilerlemelerin tespiti açısında da önemli bir kaynaktır.

Bu raporlara T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı‘nın İl Çevre Durum Raporları sayfasından ulaşılabilir.

Raporlarda yer alan konu başlıkları ise şunlar:

 • Coğrafi kapsam
 • Doğal kaynaklar
 • Hava (atmosfer ve iklim)
 • Su
 • Toprak ve arazi kullanımı
 • Flora-fauna ve hassas yöreler
 • Turizm
 • Tarım ve hayvancılık
 • Madencilik
 • Enerji
 • Sanayi ve teknoloji
 • Altyapı, ulaşım  ve haberleşme
 • Yerleşim alanları ve nüfus
 • Atıklar
 • Gürültü ve titreşim
 • Afetler
 • Sağlık ve çevre
 • Çevre eğitimi
 • Çevre yönetimi ve planlama
Çevre, Etkinlik, Katı Atık Yönetimi

TAKAG 2008 – Türk Alman Katı Atık Günleri 2008

Türk – Alman Katı Atık Günleri 2008Geleceği Olan Katı Atık Yönetimi ve Katı Atık Tekniği’ ana teması ile 27 – 29 Kasım 2008 tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirildi.

Organizasyon programına, sunumlara http://web.deu.edu.tr/takag/ adresinden ulaşılabilir. TAKAG 2008 fotoğraflarına organizasyonun Picasa Albümü sayfasından ulaşılabilir.